Träningstävling, precision

Nu har träningstävlingar i precision kommit igång. All information finns på forumet!

Glöm inte att maila webmaster och berätta vem ni är efter ni skapat er användare. Utan att göra det kommer er användare inte att aktiveras.

Extrapass / styrelsebeslut 2013-02-25

Styrelsen tog igår ett beslut att medlem med Tag är skyldig att informera övriga medlemmar på vårt forum när man avser att träna extra så medlem som vill träna samma avstånd har samma chans som övriga att träna sin gren.
Tänk på att är det en 25 metersträning så är det det man kan skjuta från 25 meter man tränar och är det 50 meter så är det från 50 meter. Skjuter vi då från t.ex. 50 yards kan man ju faktiskt träna lite fält långhåll samtidigt som ppc skyttarna kör och tränar man på 25 meter så kan man köra precision, fält, viss IPSC från samma avstånd och ppc 25 yards samtidigt! Vi är så många som vill skjuta och det är viktigt att man får hänga på när någon åker dit och låser upp! Men alla måste komma ihåg att dom med Tag är inte tvungna att åka dit extra, men när man gör det är man skyldig att medddela det på forum.

Om det nu inte är rätt sent på kvällen. Ja ni fårstår ju att alla tider går ju inte lägga ut!

Det innebär samtidigt att det är upp till var och en att se till att man läser på forum också! För det kan vara med kort varsel ibland extrapass dyker upp för vi kan inte kräva att mer eller mindre spontana extrapass ska måsta läggas ut på forum dagar i förväg!

Fältsektionen kör fältträning varje måndag kväll! Även med grovt nu!

Tänk även på att PPC får man vara med och träna iom att man har god vapenvana!

Man måste inte ha gått kursen för att få vara med och träna PPC!

IPSC däremot måste man ha gått kursen för att vara med på träningarna eller fått OK av Johan direkt.

Styrelsen

Extrapassen till hösten 2012

Det blir då enligt följande till hösten så alla får info redan nu om det!
Onsdag 20.00 fritt 25m fram till 22.00
Söndagar enligt klubbens schema!

Extrapassen får egna grendagar för att medlemmarna ska kunna planera
sina träningar på ett bättre sätt och bibehålla alla grenars lika värde!
OBS! Nedanstående är frivilliga pass efter 21.00 kvällstid.
Måndagar Fält
Tisdagar IPSC
Onsdag vanlig klubbträning fritt 25m
Torsdagar PPC
Fredagar/Lördag kväll fritt att boka för den som vill!
Söndagar får ingen boka extrapass! Man ska träna på dagen
när klubben har träningstid med ledare på plats den dagen.
Är ju helt meningslöst att sitta som skjutledare en hel söndag med nästan tom hall om medlemmarna tränar på kvällen istället!

Då kan alla lättare kolla med sin grenledare om det blir något också!
Och alla kan planera bättre! Det skapar även ett positivt tryck på grenledarna att försöka se till att man tränar mer och tränar bättre
när man väl tränar! Otroligt viktigt för t.ex. IPSC, Fält och PPC för
dom grenarna går inte träna blandat med andra på grund av olika avstånd
och skjuttider. Fält har ju inte en chans att träna som det är nu!

Extrapassen har INTE schemalagda ledare utan läggs ut på klubbens forum
under rubriken träna när någon i den grenen med ”tag” ska köra extra på den kvällen och meddelar övriga det!

Är det då t.ex. fält en extra måndag kväll så skjuts det inget annat än fält den kvällen. Det är inte ok att komma och skjuta andra grenar när en gren
försöker ha ett seriöst träningspass!

Vill annan gren boka extrapass på andra grenars tider skall det alltid göras
i samråd med den grenens grenledare! T.ex. inför en tävling eller kurs!

Då kan medlemmarna få lite mer ordning på sina träningstider och vi vet
när man ev. kan träna extra i varje gren. Med ovanstående riskerar vi inte
att fält hamnar helt i skymundan utan får också chansen till lite extrapass
där man bara skjuter fält och inte måste blanda in sig i andras skjuttider
och avstånd jämt! Och man kan få lite struktur i varje gren och man kan som medlem planera bättre och få mer kvalite på sitt skytte när man tränar.
Oh som medlem har man större möjligheter till träning i en viss gren och
kan t.o.m även påverka och hjälpa till så det blir mer extrapass när man äntligen vet vad man ev. tränar en viss kväll!

Men har skyttarna i en viss gren inte bokat sitt pass senast 48 timmar innan så ses den fri för andra grenar att boka.
Styrelsen / Umeå PK