Om Umeå PK

Umeå Pistolskytteklubb startade 1936 som en sektion i Umeå Landstormsförening. 1944 blev sektionen en egen klubb och fick sitt nuvarande namn Umeå Pistolskytteklubb (UPK).

Syfte

Umeå Pistolskytteklubb har till uppgift att främja skjutskickligheten med pistol. Rekryteringsområdet är Umeå med omnejd. UPK är ansluten till flertalet förbund, men huvudförbundet är Svenska Pistolskytteförbundet. Klubben är skyldig att följa för skyttet gällande författningar, av myndighet utfärdade föreskrifter samt våra förbunds stadgar. UPK bedriver verksamhet inom flertalet områden.

För att komma i kontakt med styrelsen eller våra grenledare, kolla kontakt sidan.