Sportskytte

Sportskytte är ett samlingsnamn för ett antal grenar som ligger under förbundet SvSF (Svenska Skyttesportförbundet). Dessa grenar innefattar olika moment som vi ser återkomma i de andra grenar som ligger under klubbens primära förbund, SPSF (Svenska Pistolskytteförbundet).

Länk till Svenska Skyttesportförbundets hemsida.

För att tävla inom sportskytte måste man skaffa en tävlingslicens. Den är separat från det ”gröna kortet” som alla skyttar inom Umeå PK skaffar i samband med nybörjarutbildningen.

De som vill skjuta även sportskyttets grenar anmäler sig till vår grenledare enligt kontakt med fullständigt namn, personnummer 10 siffror och kompletta adressuppgifter. Grenledaren kommer då registrera er på sportskytteförbundets internetsida. Sportskyttar får då en extra faktura per år för att täcka detta medlemsskap. Den avgiften ingår inte i klubbens medlemsavgift och hanteras inte av Umeå PK utan hanteras av skytte själv.

Det finns ett antal olika grenar, men här nedan finns länkar till två av de grenar som finns under Sportskytte och vår inomhushall har utrustning för dessa grenar.

Snabbpistol

Sportpistol