Föreningsintyg

Ett föreningsintyg ska alltid bifogas en licensansökan för målskytte. På det intygar klubben att den som söker licensen är en medlem som uppfyller de krav som ställs, både på skjutskicklighet och aktivitet i klubben, samt att sökande har behov av det vapen som sökts.

Krav

Större delen av kraven som ställs på en sökande kommer från polismyndigheten och regleras i dokumenten RPSFS 2009:13 samt PMFS 2016:4, FAP 551-3.

Skjutskicklighet

Krav på bevisad skjutskicklighet kommer från polisen, men exakt vad som krävs för sagda skicklighet styrs av respektive förbund. Vilket förbunds regler som används beror på vilken gren vapnet söks till. Anger man till exempel ”Precision A” så gäller Svenska Pistolskytteförbundets krav och söker man på ”IPSC Production” är det Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet som gäller.

I samtliga fall gäller att provet för skjutskicklighet får vara max två år gammalt och ska vara styrkt av en medlem med ”rätt” att intyga. Vilka som har denna rätt skiljer sig mellan förbunden, se mer information per förbund nedan. Termen ”namngiven roll” används för att indikera personer som har någon form av uppdrag inom klubben. Exempel är styrelsemedlemmar, grenledare, instruktörer, upplåsare med mera.

SPSF

Inom Svenska Pistolskytteförbundet gäller att man ska ha uppfyllt kraven för ”Pistolskyttemärket i guld” eller årtalsmärket. För pistolskyttemärket i guld krävs i korthet att man har skjutit tre stycken ”46:or”  i precision (25m, en hand, fem skott på fem minuter) samt tre stycken tillämpningserier (25m mot fältmål C30, stödhand tillåten, sex träff av sex skott på 15s). Detta med C-vapen, grova vapen har lägre poäng och längre tider. Det finns även reducerade poängkrav baserat på ålder.

För den som har löst pistolskyttemärket i guld (notera: ”löst”, dvs du behöver ha köpt det fysiska märket) så gäller även kraven för att lösa ett årtalsmärke. Dessa krav kan skjutas i nästan alla grenar inom SPSF. Intyga att kraven uppfylls kan alla medlemmar i klubben som har en ”namngiven roll”. Även resultat på tävlingar anses styrkta.

I övrigt gäller att första vapnet måste vara i kaliber 22lr och får sökas efter 6 månader aktivt medlemskap. Grövre vapen får sökas efter 12 månader aktivt medlemskap.

Fullständiga regler finns i Skjuthandboken, bilaga 1, del 5.1

SvSF

Inom Svenska Skyttesportförbundet gäller att man ska ha uppfyllt kraven för ”silvermärke”, eller ”SPSF Pistolskyttemärket i guld”. Silvermärket uppnås genom att skjuta antingen;

 • Fripistol – 10 serier á 10 skott, med lägst 85p per serie
 • Sport/grovpistol – 10 serier á 5 skott precision och 10 serier á 5 skott snabbskjutning, med lägst 45p per serie

Även inom SvSF så kan kraven styrkas av ”namngiven roll”.

I övrigt gäller att första vapnet måste vara i kaliber 22lr och får sökas efter 6 månader aktivt medlemskap. Grövre vapen får sökas efter 12 månader aktivt medlemskap. Notera att förbundet ställer speciella krav på grova vapen som begränsar utbudet drastiskt. De måste ha ställbara sikten samt en maximal kapacitet på sex patroner.

SDSSF

Inom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet gäller att man ska ha uppfyllt kraven för ”silvermärke”. Kraven är olika för olika typer av vapen (Handgun, Rifle, Shotgun och PCC), men alla går ut på att uppnå minst en viss träff-faktor tre gånger i rad.

För Handgun gäller två skott från 7m, två skott, magasinbyte och två skott från 10m och två skott från 15m. I alla moment startar skytten stående med vapnet laddat och hölstrat och träff-faktorn ska vara 3.33 på 7m/10m och 2.5 på 15m.

Dessa krav kan styrkas av personer som innehar någon av följande roller inom NROI; examinator och elev-dito, instruktör och elev-dito, aktiv RO (ej elev) och grenledare med aktiv IPSC-licens.

I övrigt gäller att för Handgun ska sökande ha haft IPSC-licens i minst 12 månader och slutfört minst en Level 2 match utan att bli diskvalificerad. För Rifle, Shotgun och PCC ska sökande ha haft IPSC-licens i minst 24 månader och slutfört minst tre Level 2 matcher utan DQ.

Fullständiga regler för alla vapentyper finns i förbundets ”Policy för föreningsintyg” och ”Fordringar skjutskicklighet”.

Aktivitet

Aktivitet faller under två delar. Polisen ställer krav på skyttet (tävling och träning) och klubben ställer krav på föreningsverksamhet.

Skytte

En aktiv skytt definieras av polisen i FAP 551-3 som;

 • För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning – under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar i genomsnitt minst två gånger i månaden
 • För den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning – under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar i genomsnitt minst en gång i månaden

Vidare behöver sökande också visa på behovet av det vapen som söks.

 • För första vapnet – endast deltagande i föreningens aktiviteter enligt ovan krävs
 • För alla efterföljande vapen – ha tävlat eller tränat minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive enhandsvapen som sökande redan innehar licens för
 • För förnyelse av vapen – ha tävlat eller tränat minst fyra gånger per år de senaste två åren med det sökta vapnet

Medlem

För att föreningens verksamhet ska fungera krävs att alla medlemmar hjälper till så mycket de kan. Ett rimligt minimum är att man deltar i någon aktivitet minst en gång per år. Det finns många aktiviteter som kan hjälpa klubben, ett axplock är: delta i arbetsdagar, hjälpa till på tävlingar, hjälpa till med event, vara schemalagd upplåsare, styrelsemedlem, grenledare eller nybörjartränare.

Det finns mycket mer och du kan alltid höra av dig till styrelsen för att se om det finns något aktuellt att hjälpa till med. Föreningen lever och dör med engagemanget från sina medlemmar.

Tips

 • Lös pistolskyttemärket i guld! Det ger dig mycket större flexibilitet när det gäller framtida krav på skjutskicklighet. Du löser alltid pistolskyttemärket i brons som en del av nybörjarkursen. Året efter är du själv ansvarig för att lösa märket i silver, och året efter det kan du lösa det i guld. Det finns även andra fördelar med att ha löst guldmärket, till exempel kan kurser kräva det.
 • Ange bara en gren när du ansöker om ett föreningsintyg, den ”huvudsakliga” användningen du tänkt för vapnet.
 • Håll koll på när dina licenser ska förnyas! Polisen skickar ofta ut påminnelser, men det är inte säkert och det är alltid du som är ansvarig för att ansöka om förnyelse i tid. Du måste skicka in din ansökan minst fyra veckor innan licensen går ut för att inte riskera vapenbrott om handläggningen drar ut på tiden.

Process

Innan du söker licens, om du är det minsta osäker på vilka grenar vapnet är godkänt till, så kolla med grenledare. Det är väldigt trist att slösa en ansökan på ett vapen som klubben inte får skriva intyg på. Du kan även höra av dig till samma adress som du skickar ansökan om föreningsintyg till.

 1. När du hittat det vapen du vill ha, sök antingen licens (om du känner till vapnets serienummer) eller inköpstillstånd (om du inte har ett serienummer), förutom serienummer innehåller båda typerna exakt samma information. Det är enklast att söka elektroniskt, men om du vill kan du även skriva ut formuläret och lämna till polisen.
 2. Fyll i mallen nedan och skicka till intyg snabela umepk punkt nu. Bifoga även dokument som styrker både din aktivitet och skjutskicklighet. Diarienumret står på fakturan som automatiskt skickas ut när polisen registrerat din ansökan.
 3. Styrelsen tar beslut om du är berättigad till ett föreningsintyg och skickar det i sådana fall direkt till polisen. Om du av någon anledning nekas intyg kommer du att bli informerad om skälet.
 4. När ditt intyg är beviljat och skickat, glöm inte att betala avgiften på fakturan från polisen!
 5. Polisen handlägger ditt ärende och om du beviljas licens skickas den till dig. Sökte du ett inköpstillstånd så ska du normalt sett skicka detta till den handlare som du vill köpa vapnet av, så fyller de i serienummer och skickar vidare till polisen. Men ta kontakt med säljaren för att få veta exakt vad som gäller, de brukar göra lite olika.

Ovanstående process används även när du behöver förnya en eller flera av dina licenser.

Mall

Skyttens namn: Lasse Larsson
Medlem sedan: XXXX-XX-XX
Senaste föreningsaktiviteter (ej skytte) du deltagit vid:
Min skytteaktivitet uppfyller polisens krav: Ja/Nej
Typ: XXXX (Pistol/Revolver/Gevär/Växelsats/Hagel)
Fabrikat: Smith & Wesson
Modell: 686
Kaliber: .357 Magnum
Piplängd: 15,24cm / 6 tum
Förbund: SPSF
Gren/Vapengrupp: Exempel Fält/R
Datum för fordring: XXXX-XX-XX
Vem styrker din fordring: (namn, loggbok, tävling, etc)
Ny eller förnyelse: Ny
Antal vapen sedan tidigare under detta förbund: 3
Diarienummer: