Börja med pistolskytte

Du som vill börja med pistolskytte kan antingen söka till vår nybörjarkurs i krutskytte eller komma till våra öppna träningar med luftpistol. Du kan givetvis göra både och. Vi har öppna träningar på tisdagar och torsdagar, med start kl 18.00, från mitten av september tom slutet av april varje år. Information om när terminen startar finns på i vårt nyhetsflöde på startsidan. Det finns ingen nedre åldersgräns för när man kan börja som barn men man behöver kunna koncentrera sig och lyssna, så från ca 8-10 års ålder brukar fungera bra. För dig som, oavsett ålder, är nyfiken på skytte är dessa träningar ett ypperligt tillfälle att få prova på och få mera information. Om man sedan vill gå vidare mot krutskytte finns det flera möjligheter.

Läs mera om luftskytte och de öppna träningarna här.

Mera information om nybörjarkursen i krutskytte finns nedan.

Att söka till nybörjarkursen i krutskytte

Tillfälle startar: September/oktober varje år

För att söka till kursen i krutskytte behöver du ha fyll 18 år. Anmälan till årets kurs är avslutad. Först till kvarn gäller! När kursen är fylld så stängs anmälan. När anmälan öppnas kommer en länk läggas till på denna sida (om du inte ser den efter 16 prova att ladda om sidan).

När alla platser är fyllda så skickas ett mail till de personer som fått en plats. Om du inte har fått ett mail före utgången av 31:a Augusti innebär det att du inte fick plats på kursen. Du är då välkommen att söka igen nästa år!

Mer information kommer att ges i samband med mail och kursstart.

Upplägg

De som har fått mail om att de är antagna på kursen får komma till skjuthallen och lyssna på information om utbildningen. Kursen börjar alltid med denna introduktionskväll (oftast en söndag) , där vi går igenom teori och allmänt vad som gäller för att bli pistolskytt. Vi går även igenom kursupplägget.

Under de kommande sex månaderna kommer skytte och teori varvas. För att bli godkänd måste man både bevisa skjutskicklighet samt klara ett teoriprov.

Kursen är primärt på onsdagar mellan 18:00 till 20:00. Men andra dagar och tider kan förekomma. Detta gäller endast enstaka tillfällen för sådant som exempelvis teoridel av utbildningen (kan vara annat men all information om sådant kommer ges på kursen).

Ett krav för att få vara med är att vi får ett utdrag ur brottsregistret i ett förslutet kuvert från polisen, detta kommer att granskas av kursansvariga och sedan återlämnas alternativt förstöras.

OBS! Viktigt att ni INTE öppnar brevet från polisen.

Kostnad: 4000 kronor inklusive allt.

Skytte

Skyttet sker med krutvapen (.22lr). Skjutkravet är 3 stycken så kallade precisionsserier på 46 poäng samt 3 stycken tillämpningsserier/snabbserier. Skjutkravet sänks från och med året efter skytten fyllt 55 år, sedan ytterligare sänkning från och med året efter skytten fyllt 65 år.

För att klara av precisionsserierna krävs det att man utöver skyttet på onsdagar även tränar egen kondition och styrka.

Ett bra tips är att med den arm man skjuter med, torrträna genom att lyfta en 1-kilos vikt, dagligen.

Teori

Teorin utgår från ett häfte som alla deltagare får som en del av kursen. Det ges specifika teorilektioner som deltagarna bör gå på för att lättare klarar teoriprovet. Tidpunkt för provet sätts i samråd med deltagarna så att så många som möjligt kan delta.

Efter kursen

När kursen är avslutad och man klarat utbildningen så ska man lösa gällande årsavgift till Umeå PK.

Vi följer Svenska Pistolskytteförbundets regler och det innebär t.ex. att man ska ha varit aktiv som medlem i 6 månader när man söker licens och klarat skyttefordringar och teoriprovet innan man får köpa sitt första vapen, som ska vara en .22lr. Det första grova vapnet får man köpa efter 1 års aktivt medlemskap, då räknas utbildningstiden in. Klubbens .22lr används endast under utbildningstiden.

Vi skjuter väldigt många olika grenar i Umeå PK så det finns mycket att välja på när man väl är klar. Vissa av dessa grenar kan kräva ett grovt vapen därmed är det främst grenarna Precision, Fält och Militär snabbmatch som skyttarna kan delta i under första året.

Det finns många duktiga och erfarna skyttar i Umeå PK och många är medlemmar på vårt forum. Har man frågor är det enkelt att gå in på forumet och ställa dessa. Medlemmar hjälper gärna till och förklarar hur en gren går till och vilken utrustning som är bäst lämpad för det man önskar hålla på med. Forumet är tillgängligt för alla som är medlemmar i klubben, inklusive de som går nybörjarkursen.

Att införskaffa ett enhandsvapen

Att få äga ett enhandsvapen är enligt lag kopplat till skyttens tävlingsbehov. Vi har skyttar som tävlar från hobbynivå till elitsatsande medlemmar.

För att kunna införskaffa ett eget vapen krävs det också att man har ett godkänt vapenskåp för att kunna förvara vapen och ammunition. Med godkänt vapenskåp avses ett skåp som uppfyller som lägst standarden SS 3492.

Tänk alltid på att vapenägare förväntas ha ett bättre omdöme än sådana som inte äger vapen. Vi måste alltid tänka på hur vi upplevs av andra när vi fått förtroendet att utöva vår sport av samhället.

Kravet som ställs från polisen är att man är känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Vid våldsbrott så finns risk att polisen nekar licensansökan. Detta gäller även om man upprepade gånger har utfört brott som bara ger böter, t.ex. återkommande fortkörningar.