Tävlingar

En rolig sak med att vara skytt är att få möta andra skyttar och testa sin färdighet. Men även utbyta erfarenheter. Att vara aktiv skytt innebär också, till viss mån, att man ska tävla då man behöver tävlingsresultat för att visa på sitt behov av sitt vapen.

Tävlingsresultat från år

Närliggande kretsars hemsidor
Västerbottens Pistolskyttekrets
Norrbottens Pistolskyttekrets (endast på facebook)
Västernorrlands Pistolskyttekrets
Jämtlands Pistolskyttekrets
Gävleborgs Pistolskyttekrets

Externa tävlingar

De flesta externa inbjudningarna går ut via mail, så anmäl er till sekreteraren på sekr (snabel-a) umepk . nu för att kunna få ta del i tävlingsinbjudningar, likväl som annan information. Alla klubbtävlingar presenteras primärt på forumet.

Alla tävlingar som är på kretsnivå måste samplaneras, och detta görs av kretsens styrelse. Dessa läggs sedan ut i ett skjutprogram som förenklar för alla skyttar att planera sin tävlingsverksamhet under året.

En tävling kan vara nationell, krets- (distrikts-) eller klubbnivå. Nationella tävlingar har ingen begränsning gällande vilken klubb man tävlar för. Tävlingar på kretsnivå kan vara begränsade så att man måste vara från den krets tävlingen är i för att få deltaga. En klubbtävling beslutar den anordnade klubben själv om vilka de vill bjuda in.

Det är endast nationella tävlingar som anordnas av Västerbottens klubbar samt kretstävlingar för Västerbotten som planeras in i kretsens tävlingsprogram.

Klubbtävlingar

Inom klubben har vi haft, och kommer fortsätta att ha, klubbtävlingar. Dessa tävlingar är enkla men väldigt roliga då vi får testa på att tävla redan som årsnybörjare om man klarat sina guldserier! Detta gäller då endast Precision och Fält.

Alla tävlingsresultat från dessa tävlingar läggs ut på vår hemsida under tävlingsresultat.

Klubbmästare Fält 2015
UPK Klubbmästare fältskytte 2015
Tobias Warg, Anton Johansson, Dennis Buhr