Kontakt

Postadress:
Umeå Pistolskytteklubb
Box 3001
903 02 Umeå

Telefon:
Använd mailadresserna nedan för kontakt.

Bankgiro: 5719-3328
Swish: 1236955801

Organisationsnr: 894003-7610

Ersätt snabela med @.

Styrelsen

Ordförande ordf snabela umepk.nu
Vice ordförande vice-ordf snabela umepk.nu
Kassör kassor snabela umepk.nu
Sekreterare sekr snabela umepk.nu

Grenledare

CAS cas snabela umepk.nu
Fritt gevär frittgevar snabela umepk.nu
Fält falt snabela umepk.nu
IPSC ipsc snabela umepk.nu
Magnumprecision magnumprecision snabela umepk.nu
Mil. Snabb milsnabb snabela umepk.nu
PPC ppc snabela umepk.nu
Precision precision snabela umepk.nu
Sportskytte sportskytte snabela umepk.nu
Svartkrut svartkrut snabela umepk.nu

Andra

Webmaster webmaster snabela umepk.nu
Eventskytte event snabela umepk.nu
Intyg intyg snabela umepk.nu
Annat info snabela umepk.nu

Gäller det inloggning på forumet så är det av webmaster man kan få hjälp.