Fältskytte

Fältskytte med pistol och revolver är en stor gren i antal starter över stora delar av landet. Skyttet är variationsrikt och kan innehålla många olika svårighetsgrader beroende på hur man lagt banan på just den tävling du ska vara med och skjuta.

Denna gren är en av de första man startar med (tillsammans med precision). Alla tävlingar sker utomhus och de flesta sker med någon form av skogspromenad. Man kan även läsa mer om grenen på http://www.pistolskytteforbundet.se/.

En av våra medlemmar utmanade VK på fältskytte och se länken för att läsa detta reportage: Spänning, koncentration och krutrök.

Stationsbeskrivningar

 • Stående utan stödhand = Man ska endast använda en hand efter ”Eld” kommenderats. Undantag försök att korrigera vapenfel. På en revolver får man INTE spänna hanen med den vilande handen.
 • Stående = Man får använda en eller två händer för att hantera vapnet.
 • 45 grader = Vapnet hålles i skjuthanden i 45 graders vinkel från kroppen mot målområdet allra senast från kommandot ”Färdiga”.
 • Inga grader = Du får ta riktpunkt i målet efter kommandot ”10 sekunder kvar” har angetts.

Kommandon

 • Ladda – Pistol: Magasin sätts i, mantel släpps fram
 • Ladda – Revolver: Trumman fylls på och fälls in, trumman får inte fyllas på före detta kommando ges
 • Alla klara: Här ska skytten påkalla uppmärksamheten om denne inte är klar.
 • 10 sekunder kvar: Det är nu 10 sekunder kvar till skjutning.
 • Färdiga: Det är 3 sekunder till skjutning påbörjas. Tryckpunkt kan tas, riktpunkt i målet intas (om inga grader är angivna i förutsättningarna för stationen)
 • Eld: Skjutning påbörjas.
 • Eld upphör: Detta ropas de sista tre sekundrarna. Vilket innebär att man ofta hinner få iväg minst ett skott till medan skriket pågår.
 • Patron ur, proppa vapen – Pistol: Ta ut tomt magasin, vapnet ska hållas i skjutriktningen. Stoppa in proppen och håll både tomt magasin och det proppade vapnet synligt för kontrollanten.
 • Patron ur, proppa vapen – Revolver: Töm trumman, ta fram brickan men sätt inte för trumman.
 • Visitation (Kontroll av vapen och magasin): Det tomma vapnet och magasinet/trumman kontrolleras. När en revolver kontrollerats ska skytten sätta dit brickan.
 • Markera: Nu får skyttarna gå fram och kontrollera sina resultat.

Tänk på att i Fältskytte finns många moment mellan stationerna där det är väldigt viktigt att följa de säkerhetsregler som finns. Man måste som arrangör och funktionär måste se till att skyttarna följer dom. Skytt som inte följer säkerhetsregler skall alltid påpekas felet för även på träning! Säkerheten är väldigt viktig för allas skull.