IPSC

Denna gren är på väg framåt både i Sverige och inom Umeå PK. Vi har ett antal mycket duktiga skyttar i denna gren om man vill komma igång.

IPSC som gren kräver mycket god vapenvana. Därför har vi som krav att innan man får gå kursen för att bli licensierad IPSC skytt måste man varit aktiv inom klubben en längre tid. Utöver skjutvana måste man även ha korrekt utrustning, som exempelvis ett hölster anpassat för PPC/IPSC.

IPSC är en väldigt gren med stor variation och mycket innovativa banor, detta innebär också mycket arbete med att få fram dessa stationer när det är träning och tävling. Det är ofta korta skjuttider och i vissa moment kommer man även röra sig med ett laddat vapen i handen.

Grenen kräver att man gått IPSC utbildning för att man ska få delta på träningarna. Utan mycket god vapenvana får man inte delta i IPSC aktiviteterna. Man skjuter med skjutledare och denna bestämmer med kommandon när det laddas och skjuts!

I IPSC är tiden väldigt viktig, därför tränar dynamiska skyttar väldigt mycket på att göra allt så snabbt som möjligt eller rättare sagt med så lite tidsförlust som möjligt. Omladdningar är ett av de ställen man med lite träning kan tjäna mycket tid.

Här hittar du dom svenska reglerna

Här hittar man några exempel på hur det kan se ut.

Fler filmer på denna gren hittar ni lätt på YouTube om man söker på IPSC film eller movie.

Läs mer och lär mer på IPSC förbundets hemsida https://sdssf.se/

Umeå PK ute på tävling

Umeå PK tävlar, och nedan är två bilder från en level 3 IPSC tävling där UPK visade upp sin fina tävlingströja.

Vad är Dynamiskt Skytte (IPSC)?

Från IPSC förbundets hemsida!

Denna nya och spännande sportskyttegren har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien. Under senare hälften av samma årtionde spred den sig snabbt till andra kontinenter som Europa, Asien, Central- och Sydamerika samt Afrika.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj månad 1976. 40 personer från olika länder hade bjudits in till denna konferens för att bestämma inriktningen och framtiden för praktiskt skytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och insattes som den första världsordförande över IPSC.

Premierandet av precision, kraft och snabbhet som tre lika viktiga inslag var det huvudsakliga målet för konferensen, likaså riktlinjer och regler för säker vapenhantering. Stadgar sattes upp och konfederationen var ett faktum. Embryot till dynamiskt skytte hade tagit form och mottot – DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet) introducerades för att spegla behovet av och balansen mellan dessa egenskaper.

Idag (2010) representeras IPSC i 85 länder (vilka kallas Regioner) från Argentina till Österrike och antalet skyttar i världen är över 200 000. Varje år möts de valda ledamöterna från respektive land vid IPSC:s stora rådsmöte, General Assembly.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Kaliberkravet speglar det historiska arvet för denna moderna sport, och att hantera ett grovkalibrigt, hårt rekylerande vapen är betydligt svårare än en mjukt rekylerande pistol avsedd för rent precisionsskytte. Speciellt när skytten samtidigt försöker skjuta så snabbt som möjligt.

Även tiden är en avgörande faktor. Vid Comstockberäknade stationer (de allra flesta) divideras poängen med tiden vilket ökar utmaningen. IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör grunden i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna.

Samtidigt stipulerar IPSC:s regler att stationerna ska vara dynamiska och att variationsrikedom ska uppmuntras för att hindra en alltför stor likriktning. På vissa tävlingar kan det till och med förekomma “överraskningsstationer” där ingen i förväg vet exakt vad som väntar.

Trots grenens rötter har den mognat och utvecklats bort från detta förflutna på precis samma sätt som karate, fäktning och bågskytte m fl sporter utvecklats från sina ursprung. IPSC-skytte är en internationell sport, med tyngdpunkt på säkerhet och säker vapenhantering, precision, kraft och snabbhet i stora mästerskap runtom i världen. Den högsta utmärkelse och ära man kan uppnå inom grenen är att bli IPSC Världsmästare.