Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade 2019 nedanstående medlemsavgifter som gäller från och med 2020-01-01.

1100 kr Senior från och med året man fyller 21 till och med året man fyller 64 år
500 kr Junior upp till och med året man fyller 20 år
600 kr 65+ från och med året man fyller 65 år
600 kr Student giltig studentidentifikation ska uppvisas
100 kr Stödmedlem
 • På årsmötet 2015 fastslogs det att man börjar betala som 65+ det år man fyller 65.
 • På årsmötet 2019 betala som senior året man fyller 21 år.
 • Som Senior/Junior/65+/Student-medlem,
  • får man delta och rösta på årsmöten (så tillvida man uppfyller eventuella ytterligare krav i stadgarna),
  • får man delta i klubbens planerade träningsaktiviteter,
  • får man delta i interna klubbtävlingar,
  • förväntas man hjälpa till på klubbens andra aktiviteter såsom företagsskjutningar och arbetsdagar,
  • ingår hallkort för skytte i inomhushallen. Man får inte lägre medlemsavgift om man inte nyttjar inomhushallen.
 • Som Stödmedlem,
  • får man delta och rösta på årsmöten (så tillvida man uppfyller eventuella ytterligare krav i stadgarna),
  • får man inte delta på klubbens planerade träningsaktiviteter,
  • får man inte delta i interna klubbtävlingar,
  • förväntas man inte hjälpa till på klubbens andra aktiviteter såsom företagsskjutningar och arbetsdagar,
  • får man träna på klubbens utomhusbana tillsammans med fullt betalande medlem,
  • ingår ej hallkort, d.v.s. man får inte nyttja inomhushallen genom denna medlemskapsform.

Årsmötet 2021 beslutade införa fakturaavgift på 25 kronor vid pappersfaktura. Önskas mailfaktura ska detta anmälas till sekreteraren.

Kostnader till förbund
 • Aktiv skytt 260 kronor (fram till 2023), 330 kronor (efter 2023) går till SPSF, skall utöver ovanstående betalas av de skyttar som är eller tänkt vara aktiva inom nationella skyttet (fält eller precision) eller PPC under året. D.v.s. att om man under 2015 tänkte vara aktiv ska man när man betalar medlemsavgiften för 2015 även betala dessa 260 kronor.
 • Medlemsavgift till övriga förbund såsom Skyttesportförbundet, IPSC och SSSF betalas av skytten själv!

Som medlem är man alltid skyldig att meddela klubben aktuellt mobilnummer, mailadress och postadress!