Handlingar/blanketter

Klubben har en del dokument som hanterar det vanligaste arbetet i klubben. Alla blanketter kan antingen postas in till klubbens adress, alternativt mailas till klubbens sekreterare.

Blanketter för inträde och utträde

Om man önskar bli medlem i klubben och har vapenlicenser sedan tidigare, alternativt endast vill skjuta luft, så ska man skicka in en Ansökan om medlemskap. Den kan med fördel scannas och mailas till klubbens sekreterare för snabbast behandling. Alla andra måste först gå klubbens nybörjarkurs. Om det är några frågor angående detta så skicka dessa till sekreteraren så får ni svar om vad som gäller.

Eftersom klubben innehar information om varje medlem i form av ett gult registerkort måste byte av klubb meddelas så att detta kan skickas vidare. Fyll i ansökan om utträde om du önskar gå ur klubben.

Blanketter för medlemmar

Vid flytt måste varje medlem meddela klubben. Använd med fördel adressändringsblankett. Även denna kan med scannas och mailas till klubbens sekreterare.

Enligt årsmötesbeslut måste varje medlem själv lämna in en ansökan om vilka standardmedaljer och märken man är intresserad av. Se forumet för mer information. Detta på en standardiserad blankett, märken och medaljer.

Övriga dokument

Klubben har stadgar som ska reglera hur den arbetar. Dessa uppdaterades senast vid årsmötet 2014.

För medlemmarna, och för att använda vid behov på tävlingar, har klubben en kronograf. Manualen till denna finns att ladda ner här: Manual.