Vridmål på utebanan

Utomhus på vår 25-metersbana har vi pneumatiska vridmål för sportskytte, milsnabb, fältskytte osv..

Systemet består i stora drag av två delar. Det ena är ett elverk som står under taket för skjutplatsen vid 100-metersbanan. Det andra är en aluminiumlåda för vridmålen som är placerad bakom blinderingen på 25-metersbanan.

Anvisning om hur elverket fungerar finns uppsatt där det står. Lådan för vridmålen har två knappar. Den ena är ström AV/PÅ, den andra är "tömma luft". På kortsidan av lådan finner man uttaget där man kopplar in vårt tidur. Det låter kanske avancerat det här men det är det inte.

Utöver lådan vid blinderingen och elverket så behöver man tiduret. Den lilla "dator" som bestämmer hur många sekunder ett mål ska vara fram- respektive bortvridet. Tiduret har vi inlåst och det kan plockas fram av styrelsemedlem eller grenledare.

Instruktioner

Innan skjutning
1. Se till att strömbrytaren på lådan för vridmålen är i läge "AV".
2. Starta elverket.
3. Ställ strömbrytaren på lådan för vridmålen till läge "PÅ".
4. Koppla in tiduret i lådan för vridmålen.

Efter skjutning
1. Koppla ur tiduret.
2. Ställ strömbrytaren på lådan för vridmålen till läge "AV".
3. Töm systemet på luft.
4. Stäng av elverket.

AV/PÅ för huvudström samt knapp för att tömma systemet på luft.

Tiduret och sladd till denna. Den här låser vi in.

Uttaget på aluminiumlådan där vi kopplar in tiduret.