Björkskottet 1/8 2020

Vi vill härmed bjuda in alla skyttar i Västerbotten och angränsande kretsar till en fältskjutning den 1 augusti i Umeå. Pga. Corona-läget så är det obligatorisk föranmälan och vi kommer att sprida ut patruller över dagen för att det inte ska bli fler än tillåtet på tävlingsplatsen samtidigt. Se vidare i inbjudan nedan.
Om ni samåker så ange det vid anmälan så att vi kan anpassa starterna efter det.
Här nedan finns nu startlistan. maila falt@umepk.nu om du hittar några fel.
Posted in Uncategorized.