Att söka föreningsintyg

Sedan tidigare så har vi lagt ut information om hur man går tillväga för att söka föreningsintyget på hemsidan, https://www.umepk.nu/utbildning/att-soka-licens/
Under fjolåret skrevs texten om samt fylldes på, för att försöka förtydliga och hjälpa till i beskrivningen av tillvägagångssättet för att söka föreningsintyg.

En uppdatering till detta är att mail-adressen är uppdaterad, numera mailar ni till intyg (snabel-a) umepk.nu 

Så läs igenom den informationen när ni går i tankarna om att köpa nytt eller förnya gamla licenser.

Posted in Uncategorized.