C-domarkurs för Sportskytte i Umeå

Den 25-26 januari 2019 genomfördes en domarkurs för C-licens, arrangerad av Umeå Pistolskyttklubb, under ledning av den kunnige och rutinerade värmlänningen Jan-Olof Olsson från Svenska Skyttesportförbundet. De 25 deltagarna var gevärs- och pistolskyttar samt ledare från skytteklubbar i Umeå och Umeås närområde, men deltagare kom även från Malmberget i norr och från Älvdalen i söder.

Utifrån en stor mängd frågor och arbete parvis, med regelbundna byten av samarbetspartner, så fick deltagarna träning i att hitta i, och tolka det regelverk som styr sportskyttegrenar internationellt och nationellt. Regelbundna genomgångar av kursledaren Jan-Olov, med förtydliganden av det ibland snåriga regelverket, befäste kunskapen hos kursdeltagarna.

”Efter två intensiva dagar är jag inte fullärd, men jag har fått en mycket bättre förståelse för de regler som styr sportskytte än jag haft tidigare, när jag själv bara tävlat i pistolskytte” säger Lars Edvinsson, deltagare från Umeå Pistolskytteklubb. ”Kunskapen kommer att vara till stor nytta när jag i framtiden ska arbeta som skyttedomare på lokala och regionala tävlingar” forsätter Lars.

Posted in Uncategorized.