Ändrad infart till inomhusbanan

http://umestan.se/om-umestan/nyheter/2015/12/10/ny-infart-till-ovre-delen-av-parken-forraden/

Vägen in till inomhusbanan har ändrats.

Posted in Allmänt, Uncategorized.