Kultyper i hallen! Viktigt att alla kan vad som gäller!

Kulor med hålspets, stanskant eller Wadcutter är absolut förbjudna i hallen! Det finns intenting att diskutera ens gällande dessa kultyper. Skulle medlem påträffas och skjuta med dessa kultyper måste Ordförande omedelbart informeras om vem och när. Detta så att inte hela klubben får skjutförbud i hallen. Alla har ett gemensamt ansvar att se till att detta följs. Mvh Ordf.

Se alliansens hemsida om ni är osäkra på vad som gäller!

Posted in Tävling, Träning, Uncategorized.