Föreningsintyg – att söka licens

Syftet med föreningsintyg:
Enkelt uttryckt är det ett intyg som föreningens styrelse utfärdar till den medlem som ämnar söka en målskyttelicens. På detta intyg skall klubben intyga att medlemmen är en aktiv skytt enligt föreskrivna paragrafer från Polisens FAP och att vapnet överensstämmer med den gren intyget gäller.
Vill man läsa mer om intyget och vad som skall finnas besvarat där så finns det att hämta på Polisens hemsida:  https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24.pdf

Vad krävs för att få ett föreningsintyg?
För att beviljas ett föreningsintyg krävs några få saker. Skjutskicklighet, enligt nedan, samt aktivitet. Både som skytt och som aktiv medlem i en förening. Det sista är mycket viktigt för att klubbens verksamhet ska fungera.
Givet att vapnet också överensstämmer med den gren man söker det för.
Några få exempel på vad som ses som aktivitet inom föreningen: arbetstillfällen, funktionärsarbete vid tävling, styrelsearbete, nybörjartränare, hjälpa till vid event, bland annat… 

Som första alternativ så söks vapenlicensen direkt via Polisens webbformulär ( Ny licens  ) (Förnyelse) (Inköpstillstånd) som då måste kompletteras med ett föreningsintyg från styrelsen, enligt anvisning nedan. Söker ni via hemsidan så är det viktigt att ni meddelar detta samt bifogar diarienummer för förenklad hantering.
Är det så att du vill göra ansökan om vapenlicens med papper och penna, eller behöver lämna en originallicens vid köp av ett begagnat vapen, så kontaktar du ordförande för hjälp med detta

Vad Polisen anser ska gälla om aktiviteten och skjutskicklighet finns att läsa i RPSFS 2009:13 samt 2016:4, FAP 551-3
Nedan text finns att läsa på intyget och detta är det styrelsen skall ta ställning till.

-För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:
Kap 5, 5§ ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad”

För den som redan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:
Kap 5, §6 ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad”

För föreningsintyg på vapen inom SPSF (Svenska Pistolskytteförbundet)

Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två åren.” – SHB 2018

Skjutskickligheten visas genom att man erhåller pistolskyttemärke i guld, enligt ovan. Inom SPSF innebär detta normalt:
3st guldserier i Precision, om 43 p med A-vapen, 45 p med B-vapen och 46 p med C-vapen. Serierna skall vara skjutna under de senaste två åren och kunna styrkas via signerad loggbok eller genom tävlingsresultat. Det innebär att den första av de tre guldserierna får vara max två år gammal.
Har du gått nybörjarkursen nyligen så räknas två år från det datum då du sköt den första guldserien. De flesta aktiva pistolskyttar som skjuter de nationella grenarna skjuter regelbundet guldserier så tidskravet på två år är sällan något problem.
Det som kan ställa till det är om en skytt varit inaktiv under en längre tid, kanske flera år, och vill förnya en licens eller söka licens för ett ytterligare vapen. Då kommer kravet på skytteaktivitet och guldserier, och när de är skjutna, att få större betydelse.
Det är viktigt att ni börjar dokumenterar ert skytte på något enkelt sätt. Om ni tävlar mycket så spara ned resultaten på något sätt samt ta en allvarlig funderar över att börja nyttja en loggbok av något slag.

Vidare kan alltså andra grenar under SPSF tillgodoräknas:
-För den som inte har ett guldmärke (guldmärkesnummer) gäller alltså fodringarna för guldmärket (Skjuthandboken O.5.1.1.1). Där står också om rabatterna för den som ett tidigare år fyllt 55 och 65. (1-2 poäng).
-För den som har guldmärke gäller kraven för årtalsmärket (O.5.1.2). Där står dels att den som ett tidigare år fyllt 65, uppfyller kravet genom att skjuta silverfodring (vilket många missar att läsa), dels att det finns alternativ i PPC (3 st PPC-resultat på minst 1290 poäng i R1500/P1500), magnumprecision, fält (fältskyttemärket i guld), precision och MilSnabb.

För föreningsintyg på vapen inom SDSSF (Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet)

Märkesfordringar finns att läsa här:
https://sdssf.se/wp-content/uploads/2016/06/180104-SDSSF_Markesfordringar.pdf

Direkt citat nedan från SDSSF´s policy gällande föreningsintyg:

”• Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.

  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden skall räknas från godkänd IPSC-licens.
  • Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten uppvisat minst ett godkänt level 2 resultat, dvs utan DQ.
  • För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
  • Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
  • Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan DQ.

Mer om detta finns att läsa i policyn:
https://sdssf.se/wp-content/uploads/2016/06/Policy_Foreningsintyg.pdf

Vid förnyelse av tidigare erhållna licenser skall även där ett intyg skrivas, så även vid detta tillfälle följs tidigare angivelser.

För att vi alla ska spara tid och energi är det viktigt att ni som söker licenser och således också vill ha ett intyg hjälper till. Berätta i e-mailet till INTYG ( intyg snabela umepk.nu ) vilken gren och vilken vapengrupp du tänker tävla i med vapnet och skicka med utdrag ur loggbok, tävlingsresultat eller motsvarande som bevisar godkänd skjutskicklighet.

Blir du beviljad ett föreningsintyg så skickar styrelsen din ansökan om vapenlicens tillsammans med föreningsintyget till Polismyndigheten, om licensansökan inte redan skickats in på annat vis.
Efter några dagar kommer ett inbetalningskort från Polisen på ansökningsavgiften. Betala denna snarast och med lite tur så har du din vapenlicens efter några veckor/någon månad.

Mall att bifoga i mailet:
Skyttens namn: Lasse Larsson
Medlem sedan: XXXX-XX-XX
Senaste föreningsaktiviteter (ej skytte) du deltagit vid:
Typ: XXXX (Pistol/Revolver/Gevär/Växelsats/Hagel)
Fabrikat:  Smith & Wesson
Modell: 686
Kaliber: .357 Magnum
Piplängd: 15,24cm / 6 tum
Förbund: SPSF
Gren/Vapengrupp: Exempel Fält/R
Datum för fordring: XXXX-XX-XX
Ny eller förnyelse: Ny
Antal vapen sedan tidigare under detta förbund: 3
Diarienummer (vid t.ex. elektronisk ansökan):