Att söka licens

 1. Medlemsavgifter inklusive avgift för aktiv skytt måste vara betald till klubben.
 2. Begär därefter ett föreningsintyg till det vapen du tänker införskaffa från klubbens intygsansvariga. Maila info(snabel-a)umepk.nu så får ni besked om var ni postar eller lämnar in era handlingar. Tänk på att inte störa klubbens intygsansvariga när de tränar/tävlar.
 3. Förutom en komplett licensansökan måste även följande saker anges på en lapp bifogad med ansökan:
  • Vilken gren du avser använda det vapen du söker licens på enligt RPS direktiv. Exempelvis: Fält
  • Hur länge du varit medlem i klubben
  • Ditt pistolskyttekortsnummer
  • Ditt mobilnummer och din mailadress
  • Antal enhandsvapen
 4. Ladda hem licensansökningsblanketten från polisens hemsida, eller hämta den hos polisen om du inte har tillgång till en skrivare.
 5. Fyll i vapen och personuppgifterna, och lämna ifylld licensansökan till intygsansvarige med 2 tävlingsresultat.
 6. Vid begagnatköp skall även säljarens licens i original bifogas. Detta är väldigt viktigt för det är inte alltid själva licensen skrivs ut i Umeå och då kan inte licensen hamna i Umeå och själva ansökan i t.ex. Storumans distrikt.
 7. Klubbens intygsansvariga kontrollerar nu licensansökan och skriver ett föreningsintyg. Den intygsansvarige lämnar därefter in föreningsintyg, licensansökan och ev. orginallicens till polisens vapenavdelning. I och med detta är handlingarna kompletta redan från början. Sökande behöver/skall inte åka eller ringa till ansvarig handläggare. Har sökande frågor ska dessa i första hand ställas till intygsansvariga.
 8. När en korrekt ifylld ansökan inkommit skickar polismyndigheten ut en inbetalningsavi med OCR-nummer. Handläggningen av ärendet påbörjas när fullständig betalning mottagits. Det är inte möjligt att betala för ansökan i förväg.

Ytterligare information

 • Umeå PK skriver ALDRIG föreningsintyg till så kallade öppna licenser.
 • Skyttar från nybörjarkursen har inget krav på tävlingsresultat på sin första .22:a som det ser ut idag. Vad gäller aktivitetskrav så räknas kursen och den pågår under 6 månader.
 • Från och med sitt femte enhandsvapen så krävs det ytterligare information. Bland annat ska även träning, tävling och hur mycket man hjälper till styrkas. Det blir också väldigt viktigt med externa tävlingar som då ska redovisas tillsammans med licensansökan. Detta kallas särskild behovsprövning och det är intygsansvarig som ska skriva det om det finns behov. Finns det inte något uppriktigt behov av vapnet så kommer man inte få detta dokument.

Mallar om hur du fyller i licensansökan nedan!
Licensansökningsmall Pistol
Licensansökningsmall revolver

Länk till Polisens PDF: RPS_551_1_100527.pdf