Börja med pistolskytte

Tillfälle startar: September/oktober varje år

Att söka till kursen

Vi har just nu fullt i kön för nybörjarkursen, detta då vi varje år har vi många sökande till kursen, detta innebär att det inte är säkert att du blir erbjuden en plats det år du anmäler dig. Information ges i samband med kursstart.

Vi tar för närvarande inte upp nya anmälningar till nybörjarkursen.

Upplägg

Kursen börjar alltid med en första träff som är teoretisk. Den är en grundlig genomgång av kursen. De som har anmält intresse får komma till skjuthallen och lyssna på information om utbildningen. Det är på första träffen som platserna till nybörjarkursen fördelas.

Under de kommande sex månader kommer skytte och teori varvas. För att bli klar med kursen måste man både bevisa skjutfärdighet och klara ett teoriprov. Kurstiden är uppdelad i två block.

Kursen är primärt på onsdagar mellan 18:00 till 20:00. Men andra dagar och tider kan förekomma. Detta är då endast enstaka tillfällen för sådana saker som exempelvis teoridel av utbildningen (kan vara annat men all information om sådant kommer ges på kursen).

Ett krav för att få vara med är att vi får ett utdrag ur brottsregistret i ett förslutet kuvert från polisen, detta kommer att granskas av kursansvariga och sedan återlämnas alternativt förstöras.

Kostnad: 4000 kronor inklusive allt för båda blocken.

Skytte

Skyttet sker med luftpistoler samt med krutvapen (.22lr). Skjutkravet är 3 stycken så kallade precisionsserier på 46 poäng samt 3 stycken tillämpningsserier/snabbserier. Skjutkravet sänks från och med året efter skytten fyllt 55 år, sedan ytterligare sänkning från och med året efter skytten fyllt 65 år.

För att klara av precisionsserierna krävs det att man utöver skyttet på onsdagar även tränar egen kondition och styrka.

Teori

Teorin utgår från ett häfte som alla deltagare får som en del av kursen. Det ges specifika teorilektioner som deltagarna bör gå på för att lättare klarar teoriprovet. När provet skrivs sätts i samråd med deltagarna så att så många som möjligt kan delta.

Efter kursen

När kursen är avslutad och man klarat utbildningen så ska man lösa gällande årsavgift till Umeå PK.

Vi följer Svenska Pistolskytteförbundets regler och det innebär t.ex. att man ska ha varit aktiv som medlem i 6 månader när man söker licens och klarat skyttefodringar och teoriprovet innan man får köpa sitt första vapen, som ska vara en .22lr. Det första grova vapnet får man köpa efter 1 års aktivt medlemskap, då räknas utbildningstiden in. Klubbens .22lr används endast under utbildningstiden.

Vi skjuter väldigt många olika grenar i Umeå PK och det finns många att välja på när man väl är klar. Vissa av dessa grenar kan kräva ett grovt vapen så därmed så blir det främst grenarna Precision och Fält som skyttarna kan delta i under första året.

Det finns många duktiga och erfarna skyttar i Umeå PK och många är medlemmar på vårt forum. Har man frågor så är det enkelt att gå in på forumet och ställa dessa. Medlemmar hjälper gärna till och förklarar hur en gren går till och vilken utrustning som är bäst lämpad för det man önskar hålla på med. Forumet är tillgängligt för alla som är medlemmar i klubben, inklusive då de som går nybörjarkursen.

Att införskaffa ett enhandsvapen

Att få äga ett enhandsvapen är enligt lag kopplat till skyttens tävlingsbehov. Vi har skyttar som tävlar från hobbynivå till elitsatsande medlemmar.

För att kunna införskaffa ett eget vapen krävs det också att man har ett eget godkänt vapenskåp för att kunna förvara vapen och ammunition.

Tänk alltid på att vapenägare förväntas ha ett bättre omdöme än sådana som inte äger vapen. Vi måste alltid tänka på hur vi upplevs av andra när vi fått förtroendet att utöva vår sport av samhället.