Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade 2016 nedanstående medlemsavgifter som gäller från och med 2017-01-01.

1100 kr Senior 18 – 65 år
500 kr Junior upp till året man fyller 18 år, se nedan
600 kr 65+ från och med året man fyller 65 år
100 kr Stödmedlem
 • På årsmötet 2015 fastslogs det att man börjar betala som senior året man fyller 18 år. Man börjar även betala som 65+ det år man fyller 65.
 • Som Senior/Junior/65+-medlem,
  • får man delta och rösta på årsmöten,
  • får man delta i klubbens träningsaktivitet,
  • får man delta i interna klubbtävlingar,
  • förväntas man hjälpa till på klubbens andra aktiviteter såsom företagsskjutningar och arbetsdagar,
  • ingår hallkort för skytte i inomhushallen. Man får inte lägre medlemsavgift om man inte nyttjar inomhushallen.
 • Som Stödmedlem,
  • får man delta och rösta på årsmöten,
  • man får inte delta på klubbens träningsaktivitet,
  • man får inte delta i interna klubbtävlingar,
  • förväntas man inte hjälpa till på klubbens andra aktiviteter såsom företagsskjutningar och arbetsdagar,
  • ingår ej hallkort.

Övriga avgifter/kostnader

 • Nybörjarkurs: 3000 kronor
Kostnader till förbund
 • Aktiv skytt 260:- går till SPSF, skall utöver ovanstående betalas av de skyttar som är eller tänkt vara aktiva inom nationella skyttet (fält eller precision) eller PPC under året. D.v.s. att om man under 2015 tänkte vara aktiv ska man när man betalar medlemsavgiften för 2015 även betala dessa 260 kronor.
 • Medlemsavgift till övriga förbund såsom Skyttesportförbundet, IPSC och SSSF betalas av skytten själv!

Som medlem är man alltid skyldig att meddela klubben aktuellt mobilnummer, mailadress och postadress!

Årsmötet beslutade 2017 nedanstående medlemsavgifter som gäller från och med 2018-01-01.

1100 kr Senior 18 – 65 år
500 kr Junior upp till året man fyller 18 år
600 kr 65+ från och med året man fyller 65 år
600 kr Student giltig studentidentifikation ska uppvisas
100 kr Stödmedlem