Att skjuta hos Umeå PK

utebanan1Vi har en mycket bra inomhushall med 15 platser där vi får skjuta grövre kaliber än .22LR. Den använder vi oss av framförallt på vintern. Under sommaren är vi på vår utomhusbana där vi har tre olika banor, en för 50 yards, en för 25 meter och en för 100 meter. Det finns flertalet skjutplatser på alla avstånden.

Alla skyttar måste tänka på att man är en representant både för sin klubb och för hela skyttesporten. Detta gäller hela tiden, men framförallt när man hanterar sitt vapen. Därför är det viktigt att tänka på hur man beter sig från och med att man tar ut sitt vapen ur skåpet till det att man lägger tillbaka det igen och låser skåpet. Alla skyttar i Umeå PK ska transportera sitt vapen i en väska till och från våra aktiviteter och detta inkluderar träning. Man måste inte dela vapen vid transport. Däremot får man inte ha fyllda magasin i samma väska som vapnet ligger i.

Ingen medlem får transportera sitt vapen i hölstret till exempel under jackan till och från aktivitet. Klubben har ett styrelsebeslut på att man inte får använda ett hölster för att förvara vapnet vid transport. Man får inte komma till klubbens aktiviteter med ett vapen under jackan eller vid bältet. För allas säkerhet ska det ligga i en väska av något slag.

För de skyttar som tränar på Umeå PK, och har egen licens, så behöver man hålla med eget förbrukningsmaterial. Detta gäller inte de som går nybörjarkursen.

En medlem i Umeå PK eller annan skytt som önskar nyttja inomhushallen eller utomhusbana vid tävling måste veta hur man hittar samt vilka kultyper som är tillåtna.
För vår inomhusbana, se Umeå Skytteallians hemsida.